Poszukiwanie majątku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Limanowej w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego, wierzyciel może zgodnie z art. 797 ze zn. 1 kpc zlecić Komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.
Wierzyciel może złożyć organowi egzekucyjnemu, wniosek o poszukiwanie majątku za wynagrodzeniem po bezskutecznym wykazie majątku dłużnika.
Organ egzekucyjny realizuje wniosek wierzyciela za pomocą wyspecjalizowanych baz danych oraz systemów informatycznych np. CEPiK, ognivo, Pu Zus, podsystem dostępu do centralnej bazy ksiąg wieczystych EPU, centralna ewidencja działalności gospodarczej Epuap.